Historiaa (1937–)

Virike Tampereen Erotuomarikerhon perustamiseksi on annettu Suomen Palloliiton Hämeen piirin vuosikokouksessa 15.11.1936. Kokouksen pöytäkirjan 16. kohdan mukaan päätettiin perustaa piirin erotuomarikerho. Tämän päätöksen velvoittamana kokoontui kahdeksan palloilumiestä 17.1.1937 klo 12.15 Osuusliike Tuotannon yläsaliin perustamaan erotuomarikerhoa.

Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Hämeen piirin silloinen puheenjohtaja T. A. Ekholm, sihteerinä toimi E. Grönlund ja muina osannottajina olivat N. Tammisalo, T. Pälli, P.Niemi, H. Sarkola, R. Vaajo sekä H. Eriksson. Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Niilo Tammisalo, joka hoiti tehtävää kaksi vuotta. Kaikki perustavassa kokouksessa läsnäolleet vaikuttivat pitkän aikaa eri tehtävissä jalkapalloilun parissa.

Perustavan kokouksen pöytäkirjan 5 § kertokoon kerhomme lähtöaskeleet: Evästyksenä Hämeen Erotuomarikerholle päätettiin kokouksen puolesta lausua seuraavaa:
1) Piiriin olisi kasvatettava myös 1 lk:n tuomareita, joiksi olisi syytä kasvattaa piirin kokeneimpia erotuomareita.
2) Erotuomarikerhon olisi järjestettävä sopivia illanviettoja kerhon jäsenten piirissä.

Alkuvuosien jäsenmäärä kerhossa oli 20 erotuomaria. Kuten pöytäkirjasta on todettavissa, kerhomme aloitti toimintansa nimellä Hämeen Erotuomarikerho. Yhdistysrekisteriin se on merkitty 31.7.1939. Aluksi erotuomarikerho pyrki kasvattamaan jalkapallo-, jääpallo- ja jääkiekkoerotuomareita. Kuitenkin jo vuonna 1939, samalla kun vuosikokouksessa päätettiin liittyä Suomen Palloliittoon, poistettiin säännöistä toiminta jääkiekossa.

Kun Hämeen piiri oli jakautunut SPL:n toimesta kahtia ja oli perustettu uusi Tampereen piiri, päätti kerhon vuosikokous 27.11.1945 muuttaa kerhon nimeksi Tampereen Erotuomarikerho. Uuden nimen merkitseminen ja sääntöjen uudistaminen yhdistysrekisteriin tapahtui vasta 10.8.1964. Tämän jälkeen kerhon sääntöjä on uudistettu 14.3.1988, jolloin jääpallotoiminnan hiipuessa Tampereella laji poistettiin kerhon toiminnasta.

Jos katsotaan, miten perustavan kokouksen antamat velvoitteet ovat toteutuneet kuluneiden kuuden vuosikymmenen aikana, voidaan sanoa kerhomme toiminnan olleen jonkinlaista aaltoliikettä, kuten elämä yleensäkin on. Välillä on kerhollamme ollut useita 1. lk:n tuomareita, mutta viime vuosina ikärajauudistusten tultua on meillä vasta kasvamassa huippuerotuomareiden kaarti.

Mestaruussarja- tai veikkausliigaotteluita ovat vuoden 1948 jälkeen tuominneet seuraavat kerhomme jäsenet: Folke Nyberg, Lennart Jukka, Pentti Karimo, Pentti Lamminen, Ensio Malin, Aarno Tuorila, Pauli Seitsonen, Lauri Kantola, Simo Mäkinen, Rauno Nieminen, Väinö Toivola, Heikki Vesala, Erkki Multanen, Seppo Frondelius, Jukka Aaltio, Atte Jussila, Kalle Mäkinen ja Juho Nieminen. Heistä kansainvälisinä erotuomareina ovat toimineet Nyberg, Kantola, R. Nieminen ja Toivola. Eniten mestaruussarjaotteluita ovat tuominneet Multanen (100), Toivola (84) ja Vesala (76).

Perustavan kokouksen toisena tavoitteena oli järjestää sopivia illanviettoja kerhon jäsenille. Vuosien aikana on kerhomme toimintavireys heilahdellut voimakkaasti. Alkuvuosien toimintaa voidaan pitää varsin vilkkaana. Kokouksissa kävi yleensä noin 20 osanottajaa. Hyvien ja voimakkaiden kausien välillä on ollut myös "aallonpohjia". Niistä ehkä syvimmät olivat 50-luvun lopulla, jolloin tilaisuuksissa saatoi olla vain kolme osanottajaa. 2020-luvulla korona-aikojen jälkeen kerhon tapahtumien osanottajamäärä on ilahduttavasti jälleen ollut nousussa ja myös nuorempia TEK:läisiä on osallistunut tapahtumiin kiitettävästi. 

Kuusikymmentäluvulle tultaessa kerhon toiminta vilkastui huomattavasti. Tärkeänä tekijänä oli silloisen puheenjohtajan Veli Reinikaisen käynnistämä tehokoulutus, missä pyrittiin antamaan lupaaville tyypeille lisäkoulutusta. Veli teki pitkän päivätyön erotuomaritoiminnan parissa jatkaen toimintansa liiton koulutusvastaavana aina 90-luvun alkupuolelle saakka.

1970-luku oli kerhotoiminnassa hieman etsimisen aikaa. Puheenjohtajat vaihtuivat yhtenään. Kukaan ei halunnut oikein tosissaan ottaa vastuuta. Kerhotoiminta oli hieman "pakkopullaa". Vuosikymmenen vaihteessa toiminta piristyi Elon Penan tullessa kerhon peräsimeen. Hän toi tullessaan ns. teemaillat, jotka kiinnostivat pikkupalkintoineen jäsenistöä. Mäntylän Jampe jatkoi sitten 80-luvun kerhon vetämistä Penan viitoittamalla linjalla.

1980-luvun lopulla tehtiin kerhon toiminnassa selkeä organisaatiouudistus eri tehtäväalueiden mukaan. Kerhon johtokuntaan nimettiin puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi koulutus-, kilpailu-, tarkkailu- sekä virkistysvastaavat. Kaikkien alueiden toiminta virkistyi huomattavasti, mistä osoituksena oli kerhon budjetin paisuminen muutamassa vuodessa lähes kymmenkertaiseksi. Tästä tuskin oli pahoillaan edes kerhomme pitkäaikainen taloudenhoitaja Pentti Vieno, joka hoiti tehtäväänsä ansiokkaasti lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

1990-luvulla jatkettiin työtä hyväksihavaitulla organisaatiolla henkilöiden hieman vaihtuessa. Kerho on muiden mukana siirtynyt tietokoneaikaan, mikä on helpottanut paisuvaa toimintaa monella taholla, niin nimeämisissä kuin taloudenhoidossakin.

2000-luvulla kerho jatkoi elinvoimaisena. Vaikka maailma on reilussa kuudessakymmenessä vuodessa varmasti kovasti muuttunut ja koneellistunut, on erotuomaritoiminta kuitenkin edelleen mitä suurimmassa määrin ihmisten välistä kanssakäymistä. Jos mietimme, mitä edeltäjämme reilut kuusikymmentä vuotta sitten loivat erotuomaritoiminnan tavoitteiksi, ovat samat tavoitteet edelleen meillä olemassa; kouluttaa huipputuomareita ja pitää virkistystoimintaa. Viisaita miehiä nuo edeltäjämme.

2010-luvulla kerho on pystynyt tuottamaan erotuomareita jopa kansainväliselle tasolle asti sekä jalkapallon että futsalin puolella. Kerhon tarkkailu on ottanut suuren harppauksen vuosikymmenen aikana. Kerhomme on pystynyt luomaan oman mentorointitoiminnan lupaavien tuomareiden kehittämiseksi. Kaudelle 2017 kerho sai vihdoin kahdentoista vuoden tauon jälkeen uuden veikkausliigaviheltäjän, kun Atte Jussila nimettiin liigaviheltäjien kaartiin.

2020-luku on Tampereen Erotuomarikerholle luontaista jatkumoa edellisestä vuosikymmenestä. Edustusta löytyy kansainvälisiltä kentiltä niin jalkapallon kuin futsalinkin puolelta. Kerho on myös hyvin vahvasti edustettuna Palloliiton organisaatiouudistuksen myötä vuonna 2020 perustetussa Hämeen Erotuomariakatemiassa; vuonna 2023 lähes kaikki akatemian jäsenet kouluttajia myöten kuuluvat myös Tampereen Erotuomarikerhoon. Myös futsalin Läntisen alueen erotuomariakatemia on vahvasti TEK-henkinen, kaikki akatemialaiset kuuluvat kerhoon.

Osa entisistä Tampereen Erotuomarikerhon puheenjohtajista juhlistamassa kerhon 79-vuotista taivalta 8.4.2016.