Historia

Virike Tampereen Erotuomarikerhon perustamiksi on annettu Suomen Palloliiton Hämeen piirin vuosikouksessa 15.11.1936. Kokouksen pöytäkirjan 16. kohdan mukaan päätettiin perustaa piirin erotuomarikerho. Tämän päätöksen velvoittamana kokoontui kahdeksan palloilumiestä 17.1.1937 klo 12.15 Osuusliike Tuotannon yläsaliin perustamaan erotuomarikerhoa.

Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Hämeen piirin silloinen puheenjohtaja T.A. Ekholm, sihteerinä toimi E. Grönlund ja muina osannottajina olivat N. Tammisalo, T. Pälli, P.Niemi, H. Sarkola, R. Vaajo sekä H. Eriksson. Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Niilo Tammisalo, joka hoiti tehtävää kaksi vuotta. Kaikki perustavassa kokouksessa läsnäolleet vaikuttivat pitkän aikaa eri tehtävissä jalkapalloilun parissa.

Perustavan kokouksen pöytäkirjan 5 § kertokoon kerhomme lähtöaskeleet: Evästyksenä Hämeen Erotuomarikerholle päätettiin kokouksen puolesta lausua että:
1) Piiriin olisi kasvatettava myös 1 lk:n tuomareita, joiksi olisi syytä kasvattaa piirin kokeneimpia erotuomareita.
2) Erotuomarikerhon olisi järjestettävä sopivia illanviettoja kerhon jäsenten piirissä.

Alkuvuosien jäsenmäärä kerhossa oli 20 erotuomaria. Kuten pöytäkirjasta on todettavissa, kerhomme aloitti toimintansa nimellä Hämeen Erotuomarikerho. Yhdistysrekisteriin se on merkitty 31.7.1939. Aluksi erotuomarikerho pyrki kasvattamaan jalkapallo-, jääpallo ja jääkiekko-erotuomareita. Mutta jo vuonna 1939, samalla kun vuosikokouksessa päätettiin liittyä Suomen Palloliittoon, poistettiin säännöistä toiminta jääkiekossa.

Kun Hämeen piiri oli jakautunut SPL:n toimesta kahtia ja oli perustettu uusi Tampeereen piiri, päätti kerhon vuosikokous 27.11.1945 muuttaa kerhon nimeksi Tampereen Erotuomarikerho. Uuden nimen merkitseminen ja sääntöjen uudistaminen yhdistysrekisteriin tapahtui vasta 10.8.1964. Tämän jälkeen on sääntöjä uudistettu 14.3.1988, jolloin jääpallotoiminnan hiipuessa Tampereella se poistettiin kerhon toiminnasta.

Jos katsotaan, miten perustavan kokouksen antamat velvoitteet ovat toteutuneet kuluneiden kuuden vuosikymmenen aikana, voidaan sanoa kerhomme toiminnan olleen jonkinlaista aaltoliikettä niinkuin elämä yleensäkin. Välillä on kerhollamme ollut useita 1. lk:n tuomareita, mutta viime vuosina ikärajauudistusten tultua on meillä vasta kasvamassa huippuerotuomareiden kaarti.

Mestaruussarja- tai liigaotteluita ovat vuoden 1948 jälkeen tuominneet seuraavat kerhomme jäsenet: Folke Nyberg, Lennart Jukka, Pentti Karimo, Pentti Lamminen, Ensio Malin, Aarno Tuorila, Pauli Seitsonen, Lauri Kantola, Simo Mäkinen, Rauno Nieminen, Väinö Toivola, Heikki Vesala, Erkki Multanen, Seppo Frondelius, Jukka Aaltio ja Atte Jussila. Heistä kansainvälisinä erotuomareina ovat toimineet Nyberg, Kantola, Nieminen ja Toivola. Eniten mestaruussarja-otteluita ovat tuominneet Multanen (100), Toivola (84) ja Vesala (76).

Perustavan kokouksen toisena tavoitteena oli järjestää sopivia illanviettoja kerhon jäsenille. Vuosien aikana on kerhomme toimintavireys heilahdellut voimakkaasti. Alkuvuosien toimintaa voidaan pitää varsin vilkkaana. Kokouksissa kävi yleensä noin 20 osanottajaa. Hyvien ja voimakkaiden kausien välillä on ollut myös "aallonpohjia". Niistä ehkä syvimmät olivat 50-luvun lopulla, jolloin tilaisuuksissa saatoi olla vain kolme osanottajaa.

Kuusikymmentäluvulle tultaessa kerhon toiminta vilkastui huomattavasti. Tärkeänä tekijänä oli silloisen puheenjohtajan Veli Reinikaisen käynnistämä tehokoulutus, missä pyrittiin antamaan lupaaville tyypeille lisäkoulutusta. Veli teki pitkän päivätyön erotuomaritoiminnan parissa jatkaen toimintansa liiton koulutusvastaavana aina 90-luvun alkupuolelle saakka.

1970-luku oli kerhotoiminnassa hieman etsimisen aikaa. Puheenjohtajat vaihtuivat yhtenään. Kukaan ei halunnut oikein tosissaan ottaa vastuuta. Kerhotoiminta oli hieman "pakkopullaa". Vuosikymmenen vaihteessa toiminta piristyi Elon Penan tullessa kerhon peräsimeen. Hän toi tullessaan ns. teemaillat, jotka kiinnostivat pikkupalkintoineen jäsenistöä. Mäntylän Jampe jatkoi sitten 80-luvun kerhon vetämistä Penan viitoittamalla linjalla.

1980-luvun lopulla tehtiin kerhon toiminnassa selkeä organisaatiouudistus eri tehtäväalueiden mukaan. Kerhon johtokuntaan nimettiin puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi koulutus-, kilpailu-, tarkkailu- sekä virkistysvastaava. Kaikkien alueiden toiminta virkistyi huomattavasti, mistä osoituksena oli kerhon budjetin paisuminen muutamassa vuodessa lähes kymmenkertaiseksi. Tästä tuskin oli pahoillaan edes kerhomme pitkäaikainen taloudenhoitaja Pentti Vieno, joka hoiti tehtäväänsä ansiokkaasti lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

1990-luvulla on jatkettu työtä hyväksihavaitulla organisaatiolla henkilöiden hieman vaihtuessa. Kerho on muiden mukana siirtynyt tietokoneaikaan, mikä on helpoittanut paisuvaa toimintaa monella taholla, niin nimeämisissä kuin taloudenhoidossakin.

2000-luvulla kerho jatkaa elinvoimaisena. Vaikka maailma on reilussa kuudessakymmenessä vuodessa varmasti kovasti muuttunut ja koneellistunut, on erotuomaritoiminta kuitenkin edelleen mitä suurimmassa määrin ihmisten välistä kanssakäymistä. Jos mietimme, mitä edeltäjämme reilut kuusikymmentä vuotta sitten loivat erotuomaritoiminnan tavoitteiksi, ovat samat tavoitteet edelleen meillä olemassa. Kouluttaa huipputuomareita ja pitää virkistystoimintaa. Viisaita miehiä nuo edeltäjämme.

2010-luvulla kerho on pystynyt tuottamaan erotuomareita, jopa kansainväliselle tasolle asti sekä jalkapallon, että futsalin puolella. Kerhon tarkkailu on ottanut suuren harppauksen vuosikymmenen aikana. Kerhomme on pystynyt luomaan oman tuutorointitoiminnan lupaavien tuomareiden kehittämiseksi. Kaudelle 2017 kerho sai vihdoin kahdentoista vuoden tauon jälkeen uuden Veikkausliigaviheltäjän, kun Atte Jussila nimettiin liigaviheltäjien kaartiin.

Osa entisistä Tampereen Erotuomarikerhon puheenjohtajista juhlistamassa kerhon 79-vuotista taivalta 8.4.2016